Build Skills with our trainings

Sign up now!

Kosova dhe BE mbajtën takimin e pestë të nën-komitetit të MSA-së për bujqësinë, peshkimin dhe sigurinë ushqimore

Maj 21, 2021

Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Komisionit Evropian u takuan në platformë virtuale për të diskutuar zhvillimet në fushat e bujqësisë, zhvillimit rural, peshkimit, sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe çështjeve fitosanitare. Diskutimi u mbajt në kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill 2016. Diskutimi përfshiu një gamë të gjerë temash, duke përfshirë politikat, zhvillimet legjislative dhe ekzekutive në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Kosovë, forcimin e kontrolleve të importit të ushqimit dhe kafshëve, sistematizimin e futjes së të dhënave në databazën për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, shfrytëzimin e tokës dhe konsolidimin e tokës, statistikat e importit dhe eksportit bujqësor, bujqësinë organike dhe performancën e institucioneve përgjegjëse për bujqësinë dhe sigurinë ushqimore. 

Gjatë takimit u vlerësua që standardet e BE-së duhet të aplikohen në të gjitha nivelet: në kontrollin e importeve dhe eksporteve, regjistrimin e kafshëve, praktikat e kultivimit të ushqimit, përpunimin e ushqimit, etiketimin e ushqimit dhe në tregti.  Në garantimin e këtyre standardeve përfshihet një numër i organeve të kontrollit, nga zyrtarët shëndetësorë deri te inspektorët, veterinarët dhe laboratorët. Në Kosovë, këto organe janë vendosur pjesërisht dhe sigurojnë zbatimin detyrues të standardeve të BE-së.  

Bujqësia dhe siguria ushqimore kanë përfituar nga asistenca e konsiderueshme e BE-së deri më tani, duke veçuar kontributin e BE-së në zhvillimin rural dhe në fushën e sigurisë ushqimore. 

Konteksti 

  • Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA) është korniza në kuadër të së cilës BE-ja dhe administrata e Kosovës diskutojnë rregullisht për çështjet teknike dhe të politikave në lidhje me agjendën Evropiane. Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të asistuar nga Komiteti i Stabilizim-Asociimit, si dhe Nën-Komitetet e MSA-së, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Takimet e organeve të MSA-së ofrojnë input të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.
  • Çdo takim i nën-komiteteve monitoron dhe shoqëron realizimin e objektivave të Kosovës për reforma dhe identifikon sesi BE-ja mund të asistojë në këtë proces. 
  • Janë shtatë fusha që mbulohen përmes takimeve sektoriale të nën-komiteteve përkatëse: Drejtësia, Liria dhe Siguria; Inovacioni, Shoqëria e Informacionit, Politikat Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Dogana dhe Tatimet; Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit; Bujqësia, Peshkimi, Pylltaria, Siguria Ushqimore; Transporti, Mjedisi, Energjia, Ndryshimet Klimatike dhe Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat. 
  • Dy fusha të tjera që mbulohen përmes takimeve të grupeve të posaçme janë reforma e administratës publike dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë.
  • Takimet e Komitetit dhe Nën-Komiteteve të SA-së bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Secili takim përfundon me identifikimin e veprimeve pasuese të rëna dakord bashkërisht që duhet të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës. 

Koha ndërmjet takimeve lejon implementimin e rekomandimeve dhe veprimeve pasuese të rëna dakord, thuhet në komunikatën për media e BE-së në Kosovë.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM