Build Skills with our trainings

Sign up now!

Qeveria inkurajon të gjithë të interesuarit të aplikojnë në konkurset e hapura për ndërmarrjet publike

Maj 23, 2021

Qeveria e Republikës së Kosovës, Zyra e Kryeministrit, fton të gjithë të interesuarit/at, që kanë kualifikim dhe përshtatshmëri profesionale, që të aplikojnë në konkurset e hapura për Ndërmarrjet Publike.

Qeveria e Republikës së Kosovës inkurajon gratë, pjesëtarët e komunitetit jo-shumicë dhe personat me nevoja të veçanta, të aplikojnë në këto konkurse.

Në mbështetje të nenit 9 të Ligjit Nr. 05/L-120 për Trepçën, të nenit 15.6 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, si dhe nenit 8 paragrafi 1 i  Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, si dhe duke u bazuar në nenin 5 të Rregullave mbi Identifikimin e Kandidatëve për Drejtor të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike dhe Metodologjinë e Vlerësimit, Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit ka shpallur konkurs për Anëtarë të Bordit Mbikëqyrës të Trepça Sh.A.  

Dokumentacioni i kërkuar sipas konkursit, duhet të jetë në pliko (zarf) të mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri si dhe emri i Ndërmarrjes Publike në të cilën konkurron kandidati dhe të dorëzohen në Zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm të Zyrës së Kryeministrit, Ndërtesa e Qeverisë, kati i I-rë, zyra nr. 34. 

Afati i konkursit është i hapur deri më datën 20 qershor 2021.  

Po ashtu, Qeveria e Republikës së Kosovës fton të gjithë të interesuarit/at, që kanë kualifikim dhe përshtatshmëri profesionale, që të aplikojnë në konkurset e hapura për Drejtorë të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore për: 

1.           Posta e Kosovës, Sh. A. (PK)  dhe  

2.           Kompania Rajonale e Ujësjellësit – Hidromorava-Sh. A.- Gjilan. 

Njëkohësisht, Qeveria inkurajon gratë, pjesëtarët e komunitetit jo-shumicë dhe personat me nevoja të veçanta, të aplikojnë në konkurset e hapura.

Dokumentacioni duhet të jetë në pliko (zarf) të mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri si dhe emri i Ndërmarrjes Publike në të cilën konkurron kandidati dhe të dorëzohen në Sekretariatin Koordinues të Qeverisë, Ndërtesa e Qeverisë, kati i I-rë, zyra nr. P34.

Afati i konkursit është i hapur deri më 10 qershor 2021. 

Vegëza me të gjitha informatat për konkurset e hapura : https://kryeministri-ks.net/dokumente/

Për informata shtesë të interesuarit/at mund të njoftohen përmes telefonit 038/200 14 400. 

Qeveria e Republikës së Kosovës zotohet se do të ketë procese rekrutimi me integritet e  transparencë. Qeveria, si aksionar i Ndërmarrjeve Publike, ka qëllim të sigurohet që personat kompetentë dhe me integritet përzgjedhen në borde, në mënyrë që të përmirësohet menaxhimi dhe performanca e tyre, dhe përfundimisht shërbimet për qytetarët e bizneset, thuhet në komunikatën për media e Qeverisë së Kosovës.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM