Build Skills with our trainings

Sign up now!

ZRRE: Përshtatjet vjetore për të hyrat e lejuara maksimale për operatorët e rregulluar të energjisë elektrike

Gus 24, 2021

Zyra e Rregullatorit për Energji, njofton të gjitha palët e interesuara se ka vendosur në konsultim publik Raportet për Përshtatjet e Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) që do të mbulohen nga kompanitë e rregulluara të energjisë elektrike. Në këto raporte konsultative ZRRE-ja ka  bërë publik propozimin fillestar për MAR-et e azhurnuara për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (OST/OT-KOSTT), Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH-KEDS) dhe do të përcaktojë të hyrat e Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU). Ky vlerësim fillestar bazohet në propozimet e dorëzuara nga kompanitë e rregulluara si dhe vendimet për Të Hyrat e Lejuara Maksimale për periudhën rregullative 2018-2022 për OST/OT dhe OSSH.

Procesi i përshtatjeve për vitin relevant tarifor 2021 përfshin periudhën 1 prill 2021 – 31mars 2022, por duke marr parasysh mungesën e funksionimit të Bordit të ZRRE, ky proces është shtyrë dhe vonesa e marrjes së vendimeve për të Hyrat e Lejuara Maksimale dhe të tarifave për këtë vit relevant tarifor, do të azhurnohen në vitin e ardhshëm tarifor 2022.

Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara Maksimale – MAR është proces i rregullimit të çmimit që përdoret nga ZRRE në mënyrë që kompanitë e rregulluara të mbledhin të hyrat e tyre të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të rregulluara.

ZRRE të gjitha palët tjera e interesuara, që të japin kontributin e tyre në këtë proces, duke shqyrtuar dhe komentuar të dhënat dhe pikëpamjet e paraqitura në këtë Raport Konsultativ, në mënyrë që vlerësimi të jetë i saktë për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS), thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Rregullatorit për Energji.

PUBLIKIME

LAJME

THELLESISHT

DIALOG

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II

Pesë aplikantë që paraqitën një aplikacion për “Grantet e Prodhimit të Përmbajtjes II”, Tv Tema, Internews, RTV Puls, Radio Gorazdevac dhe Besnik Krasniqi do të marrin mbështetje.

BARAZI

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Womair: Informimi i grave dhe burrave për cilësinë e ajrit

Më 19 nëntor, nga ora 10:00 deri në 12:00 në KosovaLive u mbajt ngjarja interaktive “Womair”, e cila kishte për qëllim informimin e djemve, vajzave, grave, burrave, çifteve dhe të gjithë të interesuarve, pa dallim, për mënyrat më efektive për përmirësimin e cilësisë së ajrit në hapësira të brendshme dhe të jashtme.

EDUKIM