Fillon “Kosova-Serbia: Live”

Fillon “Kosova-Serbia: Live”

Ka përfunduar me sukses sesioni i parë i projektit “Kosova-Serbia: Live” në Beograd, organizuar nga organizata jo-qeveritare KosovaLive Organisation, në Prishtinë, Kosovë dhe Nuns Press, në Beograd, Serbi (Asociacioni i pavarur i gazetarëve të Serbisë)...