Thirrje për aplikim në punëtorinë #WikiGap (7 dhe 8 Mars)

Thirrje për aplikim në punëtorinë #WikiGap (7 dhe 8 Mars)

Wikipedia është enciklopedia më e madhe online, e punuar tërësisht nga njerëz të rëndomtë. Përmbajtja në Wikipedia na ngjyrosë dhe formëson botë kuptimin tonë. Por, ka një jobalancë shumë të madhe në Wikipedia, sikurse në shoqëri në përgjithësi. Nëntëdhjetë përqind e...
Thirrje për aplikim në punëtorinë #WikiGap (7 dhe 8 Mars)

Thirrje për aplikim në punëtorinë #WikiGap (7 dhe 8 Mars)

Wikipedia është enciklopedia më e madhe online, e punuar tërësisht nga njerëz të rëndomtë. Përmbajtja në Wikipedia na ngjyrosë dhe formëson botë kuptimin tonë. Por, ka një jobalancë shumë të madhe në Wikipedia, sikurse në shoqëri në përgjithësi. Nëntëdhjetë përqind e...