Klinaset, pre e paragjykimeve, sfidohen kur bëhet fjalë për biznes

Klinaset, pre e paragjykimeve, sfidohen kur bëhet fjalë për biznes

Nga gjithsej 2,100 biznese të regjistruara në komunën e Klinës ,sipas të dhënave nga zyrtarët e Drejtorisë së këtushme të Financave,  vetëm 5% e tyre kanë pronare femra. Bizneset të cilat udhëhiqen nga femrat janë  të ndryshme duke filluar nga shëndetësia,...
Një jetë e denjë, pas braktisjes, me ndihmën e “SOS nënës”

Një jetë e denjë, pas braktisjes, me ndihmën e “SOS nënës”

Në dy vitet e fundit në Kosovë nuk janë shënuar rastet e braktisjes së fëmijëve të rritur. “Kryesisht braktisen foshnjat 1-2 ditësh,” thotë Vebi Mujku, drejtor i Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë. Ndërkohë që fëmijët e rritur mund të gjejnë strehim te të afërmit,...