Një “shtëpi e sigurtë” për viktimat e dhunës

Një “shtëpi e sigurtë” për viktimat e dhunës

Organizata joqeveritare “Qendra për Mirëqënien e Gruas (QMG)” e themeluar në vitin 1999 në Pejë, me aktivitete kundër dhunës ndaj grave, tash katër vite ofron edhe strehimoren e njohur si “Shtëpia e Sigurtë” për të gjitha ato gra që janë ose kanë qenë viktima të...
Fshehja e autizmit nuk u ndihmon fëmijëve të prekur

Fshehja e autizmit nuk u ndihmon fëmijëve të prekur

Sfida e parë në të cilën fëmijët autist hasin është pranimi i tyre në shoqëri dhe shpesh herë edhe në familje. Ata nuk janë të vetëdijshëm se a janë pranuar me të vërtetë në shoqërinë ose familjen e tyre, sepse autizmi është çrregullim në zhvillim, por pasojat e...
Abortet selektive në kërkim për djalë

Abortet selektive në kërkim për djalë

Në çdo 100 vajza të lindura në Kosovë lindin mesatarisht 105 djem, ndërkohë që ky dallim mes “vajzë-djalë” sivjet ishte edhe më favorizues për këta të fundit. Statistikat, ndërkaq japin një pasqyrë tjetërfare: nga numri i përgjithshëm i popullsisë së Kosovës –...