Bujqit e rinj kosovarë kërkojnë mbështetje nga shteti

Bujqit e rinj kosovarë kërkojnë mbështetje nga shteti

Rrahmon Gashi nga fshati Mramor i Prishtinës është ndër blegtorët e rinj në Kosovë, ai ditën e nis duke u përkujdesur për bletët e tij. Angazhimi, puna dhe investimet për të kanë qenë të kushtueshme mirëpo ishte vullneti që e shtyri të nis këtë pasion. Ndonëse shteti...