Edhe vetë Qendra Korrektuese ka nevojë për ca “korrektime”

Edhe vetë Qendra Korrektuese ka nevojë për ca “korrektime”

Tualetet ishin të vjetra, të dëmtuara dhe kundërmonin. Lagështi dhe kushtet higjienike jo në nivel. Shtretërit e të miturve nuk kishin çarçafë, dyshekët ishin jocilësorë dhe batanijet ishin shumë të holla dhe të vjetruara. Qelitë ku qëndronin të miturit ishin të mëdha...