Një votë pa informatë rreth kandidatëve, programeve…

Një votë pa informatë rreth kandidatëve, programeve…

Organizata mediale KosovaLive lansoi, të enjten, më 27 shkurt, Udhëzuesin për Gazetarë: “Mekanizmat për mbrojtjen e gazetarëve nga dhuna online”. Qëllimi i udhëzuesit është vetëdijesimi i gazetarëve, redaktorëve dhe mediave se si duhet mbrojtur nga dhuna online, çka...