Serbia dhe Kosova negociojnë, kriminelët përfitojnë

Serbia dhe Kosova negociojnë, kriminelët përfitojnë

Raportet e padefinuara të Serbisë dhe Kosovës pamundësojnë bashkëpunimin e institucioneve në luftën kundër krimit të organizuar. Kjo më së shumëti i shkon për shtati kriminelëve në të dy anët të cilët i shmangen ndëshkimit – nis për kontrabandë deri te veprat e rënda...