COVID-19 vetëm sa i shtoi sfidat në punësimin e grave

COVID-19 vetëm sa i shtoi sfidat në punësimin e grave

Viti 2020 deri më tani ka qenë përplotë të pa pritura dhe sfida, të cilat vetëm se kanë shtuar brengat dhe problemet e shoqërisë kosovare. Në një shoqëri ku ende frymon patriarkalizmi, gratë janë të parat që preken nga ndodhitë që kolapsojnë ekonominë dhe fushat e...